O nama

DOBRODOŠLI U ŠKOLICU SPORTA

Pedagoški fakultet u Bijeljini organizuje, ŠKOLICU SPORTA

Osnivanje i početak rada sportska školice Pedagoškog fakulteta plod je dugogodišnjeg bavljenja tima profesora istraživačkim radom sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.

Pedagoški fakultet u Bijeljini osnovao je školicu sporta sa ciljem da ponudi kvalitetan program bavljenja sportom za djecu uzrasta od tri do jedanaest godina.

Upravo u ovoj dobi djeca imaju veliki potencijal za razvoj psihofizičkih sposobnosti.

Sadržaji obuhvataju vježbe koje razvijaju motoričke sposobnosti djece i uvode ih u svijet različitih sportskih disciplina, kroz osnove bazičnih (atletika, gimnastika), individualnih i kolektivnih sportova (fudbal, košarka, odbojka, rukomet…).

Savladavajući prirodne oblike kretanja kroz elementarne igre omogućava im se sticanje osnovnih sportskih znanja i vještina. U Školi se stiče i zdravstveno vaspitanje, koje podstiče djecu da od najranijeg uzrasta sami brinu o svom zdravlju.

ŠKOLICOM SPORTA RUKOVODE:
 • Dekan, Prof. dr Dalibor Stević (doktor nauka)
 • doc. dr Nebojša Mitrović (doktor nauka)

ŠKOLICA SPORTA

Misija, školice sporta

Stvaranje uslova i rad na pravilnom razvoju dece, razvoju motoričkih sposobnosti i motoričke obrazovanosti, unapređenje opšteg zdravlja dece, stvaranje zdravih životnih navika i odnosa prema spoljnom svijetu.

Ispunjenje potrebe da sa decom radi stručan i edukativan kadar (pedagozi raznih disciplina) koji imaju potrebu da se neprestano usavršavaju u svom radu i budu spremni da u direktnom radu sa djecom budu potpuno predani i požrtvovani.

ŠKOLICA SPORTA

Ciljevi, školice sporta

 • Unapređenje zdravstvenog statusa djece
 • Praćenje fizičkog rasta i razvoja
 • Praćenje i razvoj morfoloških karakteristika
 • Praćenje i razvoj motoričkih sposobnosti
 • Praćenje i razvoj funkcionalnih sposobnosti
 • Praćenje i razvoj kognitivnih sposobnosti
 • Praćenje telesne kompozicije
 • Selekcija djece u sportske klubove
 • Vaspitanje kroz igru

ŠKOLICA SPORTA

Zašto Školica sporta?

Zato što u Školici sporta Pedagoškog fakulteta u Bijeljini rade Doktori nauka u oblasti fizičkog vaspitanja i diplomirani kineziterapeuti, sa velikim iskustvom u radu sa decom i odraslima, koji se i dalje usavršavaju u polju kineziologije.

Autori su mnogih naučnih radova koji za problem istraživanja imaju rast i razvoj dece mlađeg školskog i predškolskog uzrasta na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama i prestižnim časopisima.

Istraživanja pokazuju da je sve veći broj dece sa posturalnim poremećajima i gojaznošću te im je neophodna stručna pomoć ne samo lekara i fizioterapeuta, već i pedagoga sporta i fizičkog vaspitanja koji pravilnim izborom vežbi mogu da rade na korekciji nastalih poremećaja i problema, ali i na njihovoj prevenciji.

Svojom stručnošću i predanošću, kao i ljubavlju prema ovom poslu koordinatori i asistenti će Vam se maksimalno posvetiti kako bi Vam pružili što bolju uslugu.