Pravilnik

šKOLICA SPORTA

Pravilnik ponašanja roditelja i djece

Pravilnik ponašanja roditelja i dece

Dragi roditelji,

najiskrenije Vas molimo da:

 1. Svom detetu/deci obezbedite adekvatnu sportsku opremu za fizičko vežbanje (sportske patike, šorc, bela majica sa kratkim rukavima jer je u sali odgovarajuća temperatura, a dečija koža mora što više da diše kako bi se oslobođena energija usled intezivnih kretnih sadržaja u vidu znoja lako uklanjala sa tela). Kada se trening završi, obavezan je peškir pre izlaska iz sale;
 2. Svoje dete/decu dovodite u hol sale za fizičko vežbanje 15 minuta pre početka treninga i sačekajte na vreme posle treninga. Vodite računa da Vaše dete u holu ne trči, skače i galami, kako se ne bi povredilo ali i ometalo rad ustanove gde se nalazi sala za fizičko vežbanje što može da dovede u pitanje rad Školice sporta;
 3. Učite decu da se presvlače samostalno;
 4. Dete/deca pre treninga ne konzumiraju brzu i nezdravu hranu, gazirane sokove…;
 5. Decu odvedete u toalet neposredno pre treninga u holu sale;
 6. Pratite dešavanja na oglasnoj tabli i veb prezentaciji Školice sporta kako bi na vreme bili upućeni u sve planirane aktivnosti i sadržaje koji će se realizovati;
 7. Svaki izostanak svog deteta/dece javite profesorima koji su zaduženi za Vaše dete, kako bi i dalje bilo obezbeđeno mesto za Vaše dete. Ukoliko dete bude imalo tri uzastopna izostanka, a roditelji ne informišu školicu o razlozima tih izostanaka, smatraće se da to dete više neće biti član školice sporta;
 8. Ne odlazite u prostorije koje su adaptirane za potrebe ustanove gde se nalazi sala za fizičko vežbanje bez dozvole ili pratnje odgovornog osoblja ili profesora Školice sporta;
 9. Redovno izmirujete novčanu nadoknadu za rad i iznajmljivanje sale i prostora za svoje dete/decu od 1. do 10. u tekućem mesecu, kako bi rukovodstvo Školice sporta uspelo na vreme da reguliše obaveze prema ustanovi gde se nalazi sala za fizičko vežbanje i državi;
 10. Svojim predlozima, dobronamernim sugestijama, sponzorstvom ili donatorstvom pomažete rad Školice sporta.

Redovno pohadjanje osnovnog programa Školice sporta je od ključnog značaja kada je u pitanju pravilan napredak dece.

Primarni ciljevi su sveukupni antropološki razvoj kao i učenje osnova mnogih sportova kako bi dete dobilo dobru motoričku bazu, pronašlo se u sportu za koji pokazuje najviše talenta i interesovanja i pravilno se razvijalo kako u fizičkom tako i u psihosocijalnom aspektu.

Da bi se realizovali postavljeni ciljevi predviđeni programiranim transformacionim procesima, neophodno je da dete prisustvuje minimalno 90% trenažnih aktivnosti.

Svaki propušteni trening je nenadoknadiv deo u slagalici koju gradimo tokom makro ciklusa.

Dragi roditelji,

najiskrenije Vas molimo da:

 1. svom detetu/deci obezbedite adekvatnu sportsku opremu za fizičko vežbanje (sportske patike, šorc, bela majica sa kratkim rukavima jer je u sali odgovarajuća temperatura, a dečija koža mora što više da diše kako bi se oslobođena energija usled intezivnih kretnih sadržaja u vidu znoja lako uklanjala sa tela). Kada se trening završi, obavezan je peškir pre izlaska iz sale;
 2. svoje dete/decu dovodite u hol sale za fizičko vežbanje 15 minuta pre početka treninga i sačekajte na vreme posle treninga. Vodite računa da Vaše dete u holu ne trči, skače i galami, kako se ne bi povredilo ali i ometalo rad ustanove gde se nalazi sala za fizičko vežbanje što može da dovede u pitanje rad školice sporta;
 3. učite decu da se presvlače samostalno;
 4. dete/deca pre treninga ne konzumiraju brzu i nezdravu hranu, gazirane sokove…;
 5. decu odvedete u toalet neposredno pre treninga u holu sale;
 6. pratite dešavanja na oglasnoj tabli i veb prezentaciji školice sporta kako bi na vreme bili upućeni u sve planirane aktivnosti i sadržaje koji će se realizovati;
 7. svaki izostanak svog deteta/dece javite profesorima koji su zaduženi za Vaše dete, kako bi i dalje bilo obezbeđeno mesto za Vaše dete. Ukoliko dete bude imalo tri uzastopna izostanka, a roditelji ne informišu školicu o razlozima tih izostanaka, smatraće se da to dete više neće biti član školice sporta;
 8. ne odlazite u prostorije koje su adaptirane za potrebe ustanove gde se nalazi sala za fizičko vežbanje bez dozvole ili pratnje odgovornog osoblja ili profesora školice sporta;
 9. redovno izmirujete novčanu nadoknadu za rad i iznajmljivanje sale i prostora za svoje dete/decu od 1. do 10. u tekućem mesecu, kako bi rukovodstvo školice sporta uspelo na vreme da reguliše obaveze prema ustanovi gde se nalazi sala za fizičko vežbanje i državi;
 10. svojim predlozima, dobronamernim sugestijama, sponzorstvom ili donatorstvom pomažete rad školice sporta.

Ciljevi školice sporta

 • Unapređenje zdravstvenog statusa dece;
 • Praćenje fizičkog rasta i razvoja;
 • Praćenje i razvoj morfoloških karakteristika;
 • Praćenje i razvoj motoričkih sposobnosti;
 • Praćenje i razvoj funkcionalnih sposobnosti;
 • Praćenje i razvoj kognitivnih sposobnosti;
 • Praćenje telesne kompozicije;
 • Selekcija dece u sportske klubove;
 • Vaspitanje kroz igru;

Obaveze školice sporta

 • Da treninge vode stručna i osposobljena lica za rad sa decom.
 • Da se treninzi organizuju u dogovorenim terminima.
 • Da se sa puno pažnje i posvećenosti brine o svakom polazniku, sa ciljem da u njemu razviju ljubav prema sportu i potrebu za fizičkom aktivnošću.
 • Da se sistematski vrše testiranja motoričkih sposobnosti u cilju praćenja napretka dece.