Priprema deteta

šKOLICA SPORTA

Uloga porodice u sportskoj aktivnosti dece

Deca

Mnoga deca

UTICAJ RODITELJA

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

Ispitivanja su pokazala da

Osnovni ciljevi

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

Odredjene