• Ul. Semberskih ratara 1e, 76300 Bijeljina
  • +387 66 329 757

Dopunski i individualni programi

Dopunski programi

Fizičko vežbanje koje za cilj ima otklanjanje telesnih deformiteta i uspostavljanje normalnih funkcija lokomotornog aparata.

Dopunski program podrazumeva

Individualni program
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 6.
  • 7.
  • 8.

Dopunski program:

Individualni program

Dopunski i individualni programi podrazumevaju kretne aktivnosti za decu koja imaju: