Osnovni program

Školica sporta Pedagoškog fakulteta u Bijeljini

Osnovni program čine: 2 časa po 60 minuta u fiskulturnoj sali usmereni na razvoj antropoloških obeležja kod dece kroz osnove bazičnih sportova (gimnastike i atletike) i primenu motoričkih poligona i elementarnih igara.

Na ovaj način struktuiranim kretnim aktivnostima kod dece uzrasta od 3 do 10 godina u ŠKOLICI SPORTA razvija se:

 • koordinacija
 • ravnoteža
 • fleksibilnost
 • snaga
 • izdržljivost
 • brzina
 • preciznost
 • okretnost
 • spretnost
 • funkcionalne sposbnosti
 • kognitivne sposobnosti
 • usavršavanje fine motorike
 • formiranje pravilnog držanja tela

Školica sporta temelji se na zabavi koja ima za cilj celokupni rast i razvoj dece, a obeležava je individualni pristup svakom detetu.

Godišnji ciklus obuhvata:

Bazične kretne aktivnosti:

 • Atletika,
 • Gimnastika,
 • Plivanje.

Polistrukturalne kretne aktivnosti:

 • Fudbal,
 • Košarka,
 • Rukomet,
 • Odbojka,
 • Tenis i dr.

Struktura časa i Trening

Na svakom treningu školice sporta u sali su od 3 do 6 trenera i profesora koji su specijalizovani i koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa malom decom, čime se postiže apsolutno praćenje dece i pravilno izvođenje svake vežbe bez smanjenja inteziteta tokom trajanja treninga.

Deca su podeljena u grupe po uzrastu, kako bi ostvarili individualni pristup, kontrolisali intezitet trenažnih procesa i omogućili efikasan rad.

Na kraju svakog godišnjeg ciklusa Školica organizuje Javni čas za roditelje na kome deca predstavljaju stečena znanja i dobijaju zaslužene diplome i medalje.